Eenheidsheling bijeenkomst

Dolfijnen- en Walvissen Healing

Eenheidsheling

Het doel van eenheidsheling is groeien naar eenheid en liefde, door ontwikkeling van je bewustzijn. Het verbind je weer met de eenheid, zodat lichaam, geest en ziel meer ‘een’ worden. Het laat je een volgende stap in je ontwikkeling maken, de stap die jouw ziel nodig vindt, om de staat van heelheid en eenheid meer en meer te bereiken.

Wat aan heling onderhevig is wordt bepaald door je ziel. Jouw ziel is leidend op jouw weg naar heelheid, naar eenheid tussen jouw lichaam, geest en ziel. Zij weet waar je verlangens liggen, wat je nodig hebt en hoe je het beste leert. Eenheidsheling zuivert wat je niet meer nodig hebt en brengt in je aandacht wat aan heling onderhevig is, wat je mag verwerken. Dat kan op emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel vlak zijn. Eenheidsheling heelt wat je op zielsniveau nodig hebt, en daarmee overstijgt het je persoonlijkheid, ’t volgt je ziel. Op menselijk niveau brengt het eenheid in lichaam en geest waardoor de ziel toegang kan krijgen tot het gehele lichaam. Het belangrijkste resultaat van eenheidsheling is meer geluk, liefde, ontspanning en verbondenheid, spiritualiteit en zingeving in je leven.

Eenheidsheling sluit aan op je leerdoelen en zorgt dat je stappen zet in de richting van je levensdoel. Voordat je in dit lichaam geboren werd, heb je jouw leerdoelen voor dit leven vastgesteld. Misschien wil je dit leven leren uitdelen waarover je beschikt, voor jezelf opkomen of jezelf volledig aan je gezin of werk wijden. Eenheidsheling wijst je de weg naar jouw leerdoelen.
Mensen die met eenheidsheling beginnen stappen op ’t hoogst beschikbare niveau in. De manier waarop en het tempo waarin je mag leren en helen sluiten aan op jouw zielenwens. Dat is voor eenieder verschillend en alleen jouw manier past bij jou. Door er mee te werken heel je jezelf en ontwikkel je jezelf verder en het schenkt je een ontwikkelproces dat volledig op jou is afgestemd.

Eenheidsheling geeft je de mogelijkheid om meer te zijn en minder te doen. Was persoonlijke ontwikkeling eerder een proces waar je hard voor moest werken, met eenheidsheling is dat anders. Persoonlijke ontwikkeling kan gemakkelijker, ruimer, intenser en zoveel meer liefdevol.
Eenheidsheling werkt met eenheidsenergie, krachtige zuivere energie met een hoge trilling en liefdevolle engelen en healinggidsen. Het komt juist nu naar de aarde omdat we ons in een overgangsfase bevinden naar een hoger bewustzijnsniveau. Eenheidsenergie zet aan tot bewustwording en brengt onvoorwaardelijke liefde en eenheid.
Eenheidsenergie brengt je op een hoger bewustzijnsniveau.